o poszukiwaniu śladów, o pamiętaniu, o dziedzictwie, o poznawaniu samego siebie i o poznawaniu innych

Follow PanoramaKultur on Twitter

RSS
wtorek, 07 sierpnia 201221:46, panoramakultur
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 30 stycznia 2011

Grupa haluców - członków żydowskiej organizacji harcerskiej z Wojsławic

Z archiwum Yad Vashem
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/7758029.html

13:39, panoramakultur
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 21 czerwca 2010
czwartek, 11 marca 2010

Dom Spotkań z Historią zaprasza na spotkanie

"Kresowe sztetle i Jerozolimy"

17 marca 2010, środa, g. 18.00, DSH, ul. Karowa 20

Kresowe sztetle i Jerozolimy - spotkanie w DSH
Marcowe spotkanie z cyklu „Opowieści z Kresów” wypełnią opowieści o Żydach na Kresach. W wielu miasteczkach kresowych rozsianych od Żmudzi po Kijowszczyznę stanowili większość ich mieszkańców. Na Kresach narodził się chasydyzm, z Kresów wywodzili się twórcy ruchu frankistów i przedstawiciele haskali (żydowskiego oświecenia), przywódcy państwa Izrael. Specyficzny klimat kresowych sztetli oraz ognisk życia kulturalnego i intelektualnego społeczności żydowskiej takich jak Wilno, Brody czy Lwów przypomni autor cyklu Tomasz Kuba Kozłowski. W programie także opowieści i anegdoty o sławnych Żydach z Kresów - rabinach, cadykach, działaczach społecznych i politycznych, pisarzach, przedsiębiorcach.


Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa, tel. 22 8265195, www.dsh.waw.pl

Warszawska Inicjatywa Kresowa, wik@dsh.waw.pl

środa, 03 lutego 2010

Mapa

źródło : Księga pamięci Wojsławic / Yizkor Book in memory of Wojslawice / Yizker-bukh tsum fareybiḳn dem ondenḳ fun der ḥorev-geṿorener Yidisher ḳehile Ṿoyslavits / יזכור-בוך צום פאראייביקן דעם אנדענק פון דער חרוב-געווארענער יידישער קהילה וואיסלאוויץ

redaktor: Shimon Kanc / רעדאקטאר, שמעון קענץ‫

wydawca Irgun Yotz'e Voislavize, Tel Aviv 1970 / תל אביב : ארגון יוצאי וויסלוויצה בישראל

wersja interaktywna Księgi: http://yizkor.nypl.org/index.php?id=2784

 

 
1 , 2 , 3